Biel-Magglingen           Bienne-Macolin

Samstag, 20. Oktober 2018 / Samedi 20 octobre 2018

Jubiläumsanlass 40 Jahre

 

Strecke/Parcours: 7,837 km  Steigung / Montée: 500 m

Erinnerungen an Biel-Magglingen 2017 / Rétrospective 2017

 

Erinnerungen an Biel-Magglingen 2012 / Rétrospective 2012

 

Erinnerungen an Biel-Magglingen 2011 / Rétrospective 2011

 

40. Berglauf                                                        

40e Course de Montagne                                

 

22. Bike-Rennen

22e Course VTT

 

14. Nordic Walking

14e Nordic Walking

 

Biel-Magglingen 2019: 19. Oktober

Bienne-Macolin 2019: 19 octobre

SeelandRunning